Rural

Sviluppo transfrontaliero del turismo rurale e promozione congiunta dei prodotti tipici e di qualità tra i comuni di Prepotto e Kanal ob soči

Il progetto promuove lo sviluppo del turismo rurale nell'area transfrontaliera attraverso un approccio sostenibile e orientato alla valorizzazione congiunta di prodotti, risorse culturali, naturalistiche ed enogastronomiche che non mancano nelle valli intorno al fiume Judrio, ambito naturalistico di assoluta eccellenza, con aree di elevatissimo pregio ambientale.

L’obiettivo generale del progetto, compatibilmente con quello del Programma Operativo, è di rafforzare l’attrattività e la competitività dell’area transfrontaliera, e in particolare di quella ricompresa nei territori di Prepotto (I) e Kanal ob Soči (SLO), attraverso il miglioramento della competitività e lo sviluppo di una società basata sulla conoscenza come previsto dal secondo Asse del Programma, ovvero incentivando lo sviluppo e la promozione congiunta di servizi ed eventi turistici di “nicchia” capaci di valorizzare le numerose risorse endogene, da quelle agroalimentari ed enogastronomiche a quelle naturali e culturali del territorio, ponendo al contempo particolare attenzione alla sostenibilità e permettendo di superare le difficoltà di un territorio caratterizzato da un forte condizione di marginalità.

Operativamente, si rende necessario sviluppare congiuntamente le potenzialità del turismo in un’ottica ecosostenibile, attraverso percorsi comuni di marketing territoriale orientati alla valorizzazione delle produzioni locali, al marketing dei prodotti tipici, allo sviluppo dell’agriturismo nel suo complesso, alla creazione di itinerari transfrontalieri innovativi e di momenti di incontro a carattere promozionale tra le realtà di eccellenza, colmando anche alcuni deficit di tipo strutturale al fine di poter contare su adeguati spazi per tali manifestazioni.

Čezmejni razvoj podeželskega turizma in skupna promocija tipičnih produktov in kakovosti občin Prapotno in Kanal ob Soči

Projekt spodbuja razvoj podeželskega turizma na čezmejnem območju s trajnostnim pristopom in z usmeritvijo k ovrednotenju produktov, kulturnih, naravnih in enogastronomskih virov, ki jih je v okolici reke Idrije v izobilju, naravnih območij odličnosti, s področji visoke okoljske vrednosti.

Skladno s ciljem Operativnega programa je splošni cilj projekta povečati privlačnost in konkurenčnost čezmejnega območja, še posebej območja med ozemljema občin Prepotto (I) in Kanal ob Soči (SLO), z okrepitvijo konkurenčnosti in razvojem na znanju temelječe družbe, kot predvideno v okviru druge prednostne naloge Programa, in s pospeševanjem skupnega razvoja ter promocije »nišnih« turističnih storitev in dogodkov, ki naj bi lahko ovrednotili številne endogene vire, in sicer od kmetijsko živilske in enogastronomske do naravne in kulturne vire tega območja. Obenem bo posebna pozornost namenjena zagotavljanju načela trajnosti, težave povezane z visoko ravnjo obrobnosti območja pa naj bi bile premoščene.

Iz operativnega vidika je nujno potrebno skupno razviti turistični potencial v smislu ekološke trajnosti z izvajanjem skupnih aktivnosti prostorskega marketinga, ki so namenjene ovrednotenju lokalne proizvodnje, promociji tipičnih produktov, razvoju kmečkega turizma v širšem smislu, vzpostavitvi inovativnih čezmejnih poti in organizaciji promocijskih srečanj med vrhunskimi stvarnostmi. Predpogoj za uspešno izvajanje teh dejavnosti je zapolniti nekatere vrzeli v strukturah, da bi tako razpolagali s primernimi prostori za organizacijo takih dogodkov.

Eventi ~ Eventi

La sagra delle castagne a Lig

La festa della castagne di Lig è stata organizzata nell'ottobre del 2013 nell'ambito del progetto RURAL in collaborazione con TD Lig (Associazione turistica di Lig) e KS Lig (Comunità locale di Lig). Il programma tradizionale è stato arricchito grazie al contributo del Comune di Kanal ob Soči. La manifestazione si è svolta in due giornate.

Nel tardo pomeriggio della giornata di sabato 12 ottobre ha suscitato un notevole interesse l'inaugurazione della mostra della pittrice Stanka Golob, dei lavoretti scolastici delle scuole elementari di Prepotto (IT), Kanal e Deskle e dei fiori di carta crespa. Successivamente è stata presentata dalla Sig.ra Slavica Plahuta e dal Sig. Pavel Medvešček l’analisi transfrontaliera dei cibi tipici dell’area del Comune di Kanal ob Soči e del Comune di Prepotto/Praprotno, preparati nel contesto del progetto RURAL. Dopodiché si è svolta la degustazione delle pietanze tipiche (minestra di castagne, struccolo di mais, struccolo di castagne…) preparate dalla Sig.ra Danijela Bavčar del ristorante Okrepčevalnica “Na skednju” Alan Bavčar s.p.. La scelta dei cibi è stata accuratamente predisposta in base alle ricette dell’analisi preparata. L’unione dei produttori dello Schioppettino di Prepotto ha provveduto a dare la possibilità di degustare anche i vini tipici della loro area vinicola.

Durante l'intero pomeriggio di domenica 13 ottobre è stato possibile passeggiare tra le bancarelle del mercato rurale transfrontaliero, al quale hanno aderito 10 partecipanti che offrivano i prodotti tipici locali (castagne, miele, vino, il dolce tradizionale di Maria Zell (la ciambella marijaceljski kolač…). Il programma della festa delle castagne è stato arricchito con i giochi contadini, i suonatori di fisarmonica dal Collio, le umoriste Micka e Francka, la tombola e il concerto di Tanja Žagar e del gruppo Avanture.

La “Festa delle castagne di Lig” è stata una manifestazione apprezzata e ha soddisfatto i venditori locali del mercato rurale transfrontaliero per l'affluenza dei numerosi visitatori.

Scarica il PDF

Prepotto 11 e 12 ottobre 2014 RURAL – Mercato rurale transfrontaliero

L’Associazione Produttori dello Schioppettino di Prepotto e il Comune di Prepotto presentano tra le vie del paese il
MERCATO TRANSFRONTALIERO dei prodotti della tradizione. Due intere giornate con i produttori dello Schioppettino
che, in compagnia delle eccellenze friulane e slovene della Valle del Judrio, proporranno il loro vino. Mercato degli artigiani del
gusto, convegni, degustazioni guidate e laboratori sensoriali per celebrare la “terra senza confine” a cavallo tra Italia e Slovenia!

Scarica il PDF

Praznik kostanja v Ligu

Prireditev »Praznik kostanja v Ligu« je bila oktobra 2013 organizirana v sklopu projekta RURAL, v sodelovanju s TD Lig in KS Lig. Tradicionalni program je bil dopolnjen s programom Občine Kanal ob Soči in sicer je bila prireditev dvodnevna.

V soboto, 12. oktobra smo si pozno popoldne z zanimanjem ogledali razstavo slikarke Stanke Golob ter izdelkov otrok iz OŠ Prepotto (IT), OŠ Kanal, OŠ Deskle in cvetja iz krep papirja. V nadaljevanju sta ga. Slavica Plahuta ter g. Medvešček Pavel predstavila čezmejno študijo o tipičnih jedeh območja Občine Kanal ob Soči ter Občine Prapotno/Prepotto, katero sta izdelala v sklopu projekta RURAL. Sledila je degustacija okusnih tipičnih jedi (kostanjeva mineštra, sirkov štrudelj, kostanjev štrudelj…), katere je pripravila ga. Danijela Bavčar iz Okrepčevalnice »Na Skednju« Alan Bavčar s.p.. Izbor jedi je bil skrbno pripravljen na podlagi izdelane raziskave. Združenje Proizvajalcev Schioppettina iz Prapotnega je poskrbelo, da smo imeli priložnost poizkusiti tudi tipična vina iz njihovega vinorodnega okoliša.

V nedeljo, 13. oktobra smo se lahko cel popoldne sprehajali med stojnicah na čezmejni kmečki tržnici, kjer nam je 10 ponudnikov ponujalo lokalne tipične produkte (kostanj, med, vino, Marijaceljski kolač,…). Program praznika kostanja so popestrile kmečke igre, Briški harmonikarji, humoristki Micka in Francka, tombola ter koncert Tanje Žagar ter skupine Avantura.

Prireditev »Praznik kostanja v Ligu« je bila dobro obiskana, zato so bili tudi ponudniki lokalnih produktov na čezmejni kmečki tržnici zadovoljni z obiskom.

Download PDF

Video ~ Video

Guarda i video su youtube ~ Guarda i video su youtube

Mappa ~ Map

Scarica la mappa degli itinerari

Crediti ~ Crediti

Progetto Rural / Sviluppo transfrontaliero del turismo rurale e promozione congiunta dei prodotti tipici e di qualità tra i comuni di Prepotto e Kanal ob soči, finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

Projekt Rural/Čezmejni razvoj podeželskega turizma in skupna promocija tipičnih produktov in kakovosti občin Prapotno in Kanal ob soči sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija - Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Logo del ministero dell'economia e della finanza italiano Logo del ministero per lo sviluppo sloveno Logo del progetto europeo per lo sviluppo della frontiera italo slovena