Rural

Sviluppo transfrontaliero del turismo rurale e promozione congiunta dei prodotti tipici e di qualità tra i comuni di Prepotto e Kanal ob soči

Il progetto promuove lo sviluppo del turismo rurale nell'area transfrontaliera attraverso un approccio sostenibile e orientato alla valorizzazione congiunta di prodotti, risorse culturali, naturalistiche ed enogastronomiche che non mancano nelle valli intorno al fiume Judrio, ambito naturalistico di assoluta eccellenza, con aree di elevatissimo pregio ambientale. L’obiettivo generale del progetto, compatibilmente con quello del Programma Operativo, è di rafforzare l’attrattività e la competitività dell’area transfrontaliera, e in particolare di quella ricompresa nei territori di Prepotto (I) e Kanal ob Soči (SLO), attraverso il miglioramento della competitività e lo sviluppo di una società basata sulla conoscenza come previsto dal secondo Asse del Programma, ovvero incentivando lo sviluppo e la promozione congiunta di servizi ed eventi turistici di “nicchia” capaci di valorizzare le numerose risorse endogene, da quelle agroalimentari ed enogastronomiche a quelle naturali e culturali del territorio, ponendo al contempo particolare attenzione alla sostenibilità e permettendo di superare le difficoltà di un territorio caratterizzato da un forte condizione di marginalità. Operativamente, si rende necessario sviluppare congiuntamente le potenzialità del turismo in un’ottica ecosostenibile, attraverso percorsi comuni di marketing territoriale orientati alla valorizzazione delle produzioni locali, al marketing dei prodotti tipici, allo sviluppo dell’agriturismo nel suo complesso, alla creazione di itinerari transfrontalieri innovativi e di momenti di incontro a carattere promozionale tra le realtà di eccellenza, colmando anche alcuni deficit di tipo strutturale al fine di poter contare su adeguati spazi per tali manifestazioni.

Čezmejni razvoj podeželskega turizma in skupna promocija tipičnih produktov in kakovosti občin Prapotno in Kanal ob Soči

Projekt spodbuja razvoj podeželskega turizma na čezmejnem območju s trajnostnim pristopom in z usmeritvijo k ovrednotenju produktov, kulturnih, naravnih in enogastronomskih virov, ki jih je v okolici reke Idrije v izobilju, naravnih območij odličnosti, s področji visoke okoljske vrednosti. Skladno s ciljem Operativnega programa je splošni cilj projekta povečati privlačnost in konkurenčnost čezmejnega območja, še posebej območja med ozemljema občin Prepotto (I) in Kanal ob Soči (SLO), z okrepitvijo konkurenčnosti in razvojem na znanju temelječe družbe, kot predvideno v okviru druge prednostne naloge Programa, in s pospeševanjem skupnega razvoja ter promocije »nišnih« turističnih storitev in dogodkov, ki naj bi lahko ovrednotili številne endogene vire, in sicer od kmetijsko živilske in enogastronomske do naravne in kulturne vire tega območja. Obenem bo posebna pozornost namenjena zagotavljanju načela trajnosti, težave povezane z visoko ravnjo obrobnosti območja pa naj bi bile premoščene. Iz operativnega vidika je nujno potrebno skupno razviti turistični potencial v smislu ekološke trajnosti z izvajanjem skupnih aktivnosti prostorskega marketinga, ki so namenjene ovrednotenju lokalne proizvodnje, promociji tipičnih produktov, razvoju kmečkega turizma v širšem smislu, vzpostavitvi inovativnih čezmejnih poti in organizaciji promocijskih srečanj med vrhunskimi stvarnostmi. Predpogoj za uspešno izvajanje teh dejavnosti je zapolniti nekatere vrzeli v strukturah, da bi tako razpolagali s primernimi prostori za organizacijo takih dogodkov.

Eventi ~ Eventi

Video ~ Video

Guarda i video su youtube ~ Guarda i video su youtube

Mappa ~ Map

Scarica la mappa degli itinerari

Crediti ~ Crediti

Progetto Rural / Sviluppo transfrontaliero del turismo rurale e promozione congiunta dei prodotti tipici e di qualità tra i comuni di Prepotto e Kanal ob soči, finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

Projekt Rural/Čezmejni razvoj podeželskega turizma in skupna promocija tipičnih produktov in kakovosti občin Prapotno in Kanal ob soči sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija - Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Logo del ministero dell'economia e della finanza italiano Logo del ministero per lo sviluppo sloveno Logo del progetto europeo per lo sviluppo della frontiera italo slovena